VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

TERVIS

KOOSTÖÖ

ÕPIHUVI

HOOLIVUS

VASTUTUS

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

TERVIS

KOOSTÖÖ

ÕPIHUVI

HOOLIVUS

VASTUTUS

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

Õppenõukogu koosolekud2019-04-09T13:47:39+03:00

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu koosolek – 12.06.2020

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
 • põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.

Õppenõukogu koosolek – 29.08.2019

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • 2018/19. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine;
 • õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimiseks;
 • arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu koosolek – 17.06.2019

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
 • põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.

Õppenõukogu koosolek – 30.08.2018

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • 2017/18. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • 2018/19. õa üldtööplaani kinnitamine;
 • õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimiseks;
 • arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu koosolek – 15.06.2018

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
 • põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.
Seda saiti kaitsevad reCAPTCHA
ja Google Privaatsuseeskirjad ning
rakenduvad Teenustingimused.

KONTAKT

Võru Kesklinna Kool
Vabaduse 12
65609 Võru

Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636

Go to Top