VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

VÕRU KESKLINNA KOOL

Õppimiseks parim paik

Õppenõukogu koosolekud2019-04-09T13:47:39+03:00

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu koosolek – 22.03.2022

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Teise õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

Õppenõukogu koosolek – 30.11.2021

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Esimese õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

Õppenõukogu koosolek – 26.08.2021

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • Õppenõukogu sekretäri valimine;
 • 2020/21. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine;
 • Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimisega;
 • Kooliraamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine;
 • Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu koosolek – 11.06.2021

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • Täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
 • Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.

Õppenõukogu koosolek – 28.08.2020

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • 2019/20. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 • 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine;
 • õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimiseks;
 • arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu koosolek – 12.06.2020

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
 • täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
 • põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.
Seda saiti kaitsevad reCAPTCHA
ja Google Privaatsuseeskirjad ning
rakenduvad Teenustingimused.

KONTAKT

Võru Kesklinna Kool
Vabaduse 12
65609 Võru

Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636

Go to Top