Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • Täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
  • Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.