Liikuma kutsuv kool

Võru Kesklinna Kool kuulub Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku alates 28.02.2019.

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele Tartu Ülikooli liikumislabor, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid (TÜ Liikumislabor).

Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel. Ja mis on väga oluline – iga kool või kooliga seotud inimene saab hakata ise muutusi looma (Liikuma Kutsuv Kool).

  • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut;
  • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu;
  • liikumine on osa koolikultuurist;
  • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu;
  • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel;
  • liikumine on rohkem kui ainult sport.

Liikuma Kutsuva Kooli programmi ja tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: