Koolitervishoid

Võru Kesklinna Koolis osutab koolitervishoiuteenust Lõuna-Eesti Haigla AS

Kooliõde Triin Nassar

Kabinet (B102)

E-R       kell 8.00-14.00

Telefon +372 5334 5711
E-post: triin.nassar@vkk.edu.ee

KOOLITERVISHOID

Koolitervishoiuteenus tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelevalve ning esmaabi osutamisega.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende eakohast arengut ja kasvamist. (Kooliõenduse tegevusjuhend 2020)

TERVISEKONTROLL

Tervisekontroll viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII klassi õpilastele.

Tervisekontroll sisaldab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, kehamassiindeksi määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha ja limaskestade seisundi hindamist, luu ja lihaskonna seisundi hindamist, murdeea muutuste ja puberteedi tunnuste hindamist, hammaste ja suuõõne vaatlust ja hügieeni hindamist, vaimse tervise hindamist.

Tervisekontrolli läbinud õpilase andmed saadetakse digilukku, kus on lapsevanemal võimalik sissekannet näha.

Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel  läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll  V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.

Täiendav info koolitervishoiuteenuse kohta:

VAKTSINEERIMINE

Immuniseerimiskava eesmärgiks on tagada laste ja noorukite ühtlane, õigeaegne ja kõikehõlmav vaktsineerimistega hõlmatus. Riik hangib vaktsineerimiskava täitmiseks kõik olulised kavas ettenähtud vaktsiinid.

Eestis immuniseeritakse lapsi ja noorukeid tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu.

Kooliealiste laste ja noorukite vaktsineerimisi teostatakse koolis ning selle korraldab kooliõde.

Eestis kehtiva immuniseerimiskava järgi teostatakse kooliõe poolt järgmised vaktsineerimised:

  • 12 a (tütarlapsed) – HPV vaktsiin papilloomiviiruse vastu
    • Vaktsineerimine koosneb kahest doosist. Esimese ja teise annuse vaheline minimaalne intervall vähemalt 6 kuud, kuid mitte rohkem kui 13 kuud.
  • 13 a – MMR 2 vaktsiin leetrite-mumpsi-punetiste vastu
  • 15-17  a – dTpa vaktsiin difteeria-teetanuse-läkaköha vastu

Lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat teavitatakse kirjalikult või elektroonselt (digitaalselt allkirjastatult) vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikul ja/või elektroonilisel nõusolekul.

Täiendav info vaktsineerimise kohta:

Meeldivat koostööd soovides

Lõuna-Eesti Haigla AS
Kooliõde Triin Nassar