Halduspersonal

Amet Nimi Telefon e-post
Juhiabi Anneli Mölder 782 3636 anneli@vkk.edu.ee
Raamatukogu juhataja Karin Raudik 782 1456 karin.raudik@vkk.edu.ee
Võrguadministraator Lauri Siska lauri.siska@vkk.edu.ee
Kooliõde Triin Nassar 5334 5711 triin.nassar@vkk.edu.ee
Koristaja Siret Sarapuu
Koristaja Kaja Hussar
Koristaja Agnes Kattai
Koristaja Eve Nugin
Koristaja Ludmilla Kesler