Õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse e-posti aadress: opilasesindus@vkk.edu.ee

Võru Kesklinna Kooli õpilasesinduse liikmed
Karin Juul – president
Annaliisa Oja – asepresident
Simo Sulg – asepresident
Grete Truuta Eks – protokollija, hoolekogu liige
Annemai Pikk
Artur Breidaks
Alfred Hurt
Erika Udras
Eliise Helstein
Katariina Udras
Kristin Koger
Kristelle Oja
Geiri Otsman
Hanna-Liisa Kallas