Väärtuskasvatuse kool

Hea kool kui väärtuspõhine kool

Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogramm, mille tulemusena on toetatud ja tunnustatud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

  • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Võru Kesklinna Kool on saanud tunnustusprogrammi Hea kool kui väärtuspõhine kool raames tiitlid:

  • “Hea kooli edendaja 2018” 
  • “Hea kooli edendaja 2019”
  • “Väärtuskasvatuse kool 2019”

Rohkem infot:

https://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/tunnustusprogramm