Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektid

Meetme „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõpe praktilisemaks muutmiseks“ oleme kirjutanud kaks projekti. Projekte on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Projekt “Koolipingist tegijaks”

Projekti tegevus toimus septembrist 2020 kuni juunini 2022.

Projekti raames muutsime kooli ettevõtlusõpe praktilisemaks, arendasime õpilaste ettevõtlikkust ja koostööoskust erinevate kooliväliste institutsioonidega. Selleks, et siduda õpet praktiliste olukordadega  viiksid õpilasedläbi suurürituse korraldamise või minifirma loomise protsessi – kavandamisest kuni analüüsini. Lisaks viisime ettevõtlusõppe ainekavasse sisse ettevõtluspädevust ja ettevõtlikkust toetav struktureeritud süsteem.

Projekti raames toimusid kooli heategevuslik jõululaat (galerii leitav: https://vkk.edu.ee/et/2021/12/joululaat/), kooli minifirmade kevadlaat (galerii leitav:https://vkk.edu.ee/et/2021/06/koolis-on-kevadlaat/) ning maakondlik õpilaste kevadlaat (galerii leitav: https://vkk.edu.ee/et/2022/05/kevadlaada-pildigalerii-2/)

Lisaks muudeti kooli miniõpilasfirmade töö kodukorda ning töötati välja uus mudel miniõpilasfirma edukuse hindamiseks. Uus mudel annab võimaluse õpilastel oma firma arengut paremini jälgida ning paneb noored ettevõtjad rohkem reaalsetesse situatsioonidesse – neil on kohustus teha oma tootele reklaamfilm, leida endale partner toote välja töötamiseks, võistelda liftikõnedes ja palju muud.  Selle tegevuse toetamiseks viidi läbi loenguid, teemapäevi ning filmianalüüse.

Toimus ka töövarjupäev, mille raames õpilased käisid tutvumas erinevate asutustega.

Projekti juhtisid õpetaja Triinu Kärbla ja huvijuht Anu Koop. Koostööd tehti Võru Lastefestivali ja MTÜ Võru Folkloorifestival meeskondadega.

Projekt „Võru Kesklinna Kooli muusikal“.

Projekti tegevus toimus jaanuarist 2017 – jaanuarini 2019. Projekti raames oli õpilastel võimalik kaasa teha muusikali valmimise protsessis kavandamisest lavale jõudmiseni.

Projektisisesteks partneriteks olid AS Flamelle, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter ning SA Võru Kannel. Projektiväliseks koostööpartneriks oli Võru Muusikakool.

Projektiparteritega koostöös toimusid õppekäigud, töövarjupäevad ning töötoad. Erinevate tegevuste raames said õpilased rohkem teada puidutööstuse, rõivatootmise ning kultuurikeskuse erinevatest võimalustest ja igapäevatööst. Koostöös valmisid muusikali „Vaeslaps ja talutütar“ dekoratsioonid, kostüümid ja heli- ja valguskujundus. Koolisiseselt toimusid õpitoad artiklite kirjutamise, reklaami ning filmide valmistamiseks. Kokku kirjutasid õpilased muusikali teemadel ajakirjandusse kolm artiklit, valmis nii muusikali reklaamfilm kui ka muusikal võeti linti. Muusikali lauludest anti koostöös Võru Muusikakooliga välja plaat, kuhu salvestati kõik laulud ja fonogrammid. Fonogrammide autor oli Jaan Randvere.

Muusikal etendus Võru Kandle laval neli korda. Lisaks osaleti etendusega Võru maakonna laste ja noorte näitemängupäeval Vastseliinas.

Projektis osales kokku üle 100 õpilase, kellest muusikalis näitlesid 60, Võru Kesklinna Kooli ja Võru muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad.

Projekti juhtisid õpetaja Triinu Kärbla ja huvijuht Anu Koop, muusika autor oli Piret Rips-Laul, koori juhtis muusikakooli õpetaja Maire Nirk, Lully Gustavsoni teksti kohendas kooli raamatukogujuhataja Luule Puusepp, muusikali lavastaja oli Kaie Püvi ning tantsude autor Marianne Jaanson.