Tervist edendav kool

Kooli tervisenõukogu roll on jälgida koolielu ja märgata, mis kahjustab või rikub seda.

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on:

 • korraldada ja suunata sihipäraselt laste ja tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi
 • parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Kooli tervisenõukogu ülesanneteks on:

 • kirjeldada kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt ja sõnastada tekkinud probleemid
 • fikseerida tervise ja elukvaliteedi parandamiseks tegevuseesmärgid
 • koostada tegevuskava eesmärkide saavutamiseks
 • määrata vastutajad tegevuste läbiviimiseks
 • valida tervisenõukogu/meeskonna juht, asetäitja ja vajadusel valdkondade eestvastutajad/ koordinaatorid
 • kontrollida vähemalt kord kvartalis tegevuskava täitmist
 • hinnata regulaarselt oma tegevuste tulemuslikkust
 • teha ettepanekuid kooli tervisedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli direktsioonile ja/või kohalikule omavalitsusele
 • osaleda ettepanekutega kooli arengukava väljatöötamises

Tervise edendamine koolis: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis