KIK projektid

KIKi poolt finantseeritud ja kooli poolt toetatud loodusprojektid

2001/2002 – Õpilaste reisid looduse õpperadadel
2002/2003 – Linnalaps keskkonnateadlikuks
2003/2004 – Linnalaps loodusesse!
2004/2005 – Linnalaps, märka ja säästa
2005/2006 – Kõik lapsed õue! Loodusainete nädal
2006/2007 – Õues kinnistub koolipingis õpitu
2007/2008 – Õpime läbi praktiliste tegevuste! Loodusainete nädal 2008
2008/2009 – Õuesõppe traditsioone jätkates Loodusainete nädal 2009
2009/2010 – Hoia loodust, siis on lootust!
2010/2011 – Tunne keskkonda, kus elad!
2011/2012 – Kaeme perrä, kui võrratu om Võrumaa ja lahe om Lahemaa
2013/2014 – Võru Kesklinna Gümnaasiumi loodusnädal 2013: Lähme metsa!
2014/2015 – Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea õpetame lapsed väärtustama loodust
2016/2017 – Võru Kesklinna Kooli lapsed loodust uurimas
2017/2018 – Võru Kesklinna Kooli keskkonnateadlikkuse projekt Loodusega sõbraks!
2018/2019 – Kes teab, see hoolib! Võru Kesklinna Kooli keskkonnateadlikkuse projekt
2019/2020 – Väärtusta keskkonda ja elurikkust
2020/2021 – Võru Kesklinna Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammid
2021/2022 – Võru Kesklinna Kooli õpilaste õppekäigud
2022/2023 – Võru Kesklinna Kooli õpilaste õppekäigud

Kõik Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projektid on saanud rahastuse ja projektides planeeritud tegevused ellu viidud.