KiVa-tiim

Võru Kesklinna Koolis rakendatakse alates 2018. a KiVa programmi!

KiVa programmi rakendamise eesmärgiks Võru Kesklinna koolis on vähendada ja ennetada kiusamist, luues turvalise õpikeskkonna kõikidele õpilastele.

Selleks:

 • viiakse kõigis kooliastmetes (1., 4. ja 7. klassis) läbi KiVa-tunde, kus käsitletakse kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid. KiVa tunnid toimuvad klassijuhataja tunni raames 1 kord nädalas;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Viorika Morel – tel 56823773 kiva@vkk.edu.ee
 • Maarja Põder – tel 5662293
 • Terje Piirmann
 • Margus Soome

KiVa juhtumite lahendamine

 • Kui on tulnud teade võimaliku kiusamise kohta, siis otsustab KiVa tiim saadud eelinfo põhjal, kas tegemist on konflikti või kiusamisjuhtumiga. Konflikti korral leiab lahenduse klassijuhataja, aineõpetaja või tugispetsialist.
 • Kiusamisjuhtumid lahendatakse KiVa tiimi poolt vastavalt Kiva programmis ettenähtud meetoditega:
  • vestlus ohvriga,
  • vestlus kiusa(te)ga individuaalselt või grupis,
  • Järelvestlus ohvriga.
   Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
   Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.

Saada kiri KiVa meeskonnale

  Nimi*

  Email*

  Teema

  Teade