Meie koolis tegutsevad huviringid

Igasugune huvitegevus, nagu sporditrennid, laulmine, kunsti- ja loodusringid, meisterdamine, käsitöö, robootika ja muud huviringid pakuvad õpilastele arenemisvõimalusi ning täiendavad koolitundides õpitut. Meie kool pakub laia valikut huviringe igale vanuseastmele ja need on õpilaste jaoks tasuta.

Ringi juhendaja: Tiit Raud

Toimumise aeg: N kell 12.15 – 13.00

1. klassi mudilaskoori ringitunnis pööratakse tähelepanu lapse vokaalsele eneseväljendusele: õige tooni tekitamine, sõnade hääldus, hingamine laulmise ajal, oma hääle kuulamine, emotsioonid laulmisel. Lauldakse toredaid lastelaule, et saavutada ühtlast tooni ja valmistada lapsed ette põhimudilaskooris laulmiseks alates 2. klassist.

Ringi juhendaja, dirigent: Signe Rõõmus

Toimumise aeg: K kell 13.15 – 14.00 ja R kell 12:30-13:15

I kategooria koor

Võru Kesklinna Koolis on mudilaskoor tegutsenud aastaid väga paljude dirigentide käe all. Pärast reformimist aastal 2012, kui gümnaasiumist sai põhikool, on mudilaskoori dirigendiks Signe Rõõmus. Selle lühikese aja jooksul on mudilaskooril olnud palju erinevaid väljakutseid: 2012. aasta sügisel võeti osa Uma pido projektist, 2013 Uma peost; 2014. aastal Võrumaa laulu- ja tantsupeost; 2014 XXVI üldlaulupeost „Puudutus“, mis oli esimene suurem laulupidu meie kooli mudilaskoorile. Lisaks suurematele üritustele on VKK mudilaskoor osalenud kooli ja maakonna üritustel.

Ringi juhendaja: Margus Soome

Toimumise aeg: K 15.00-16.30 kooli spordisaalis

Korvpall on tehniliselt kõige nõudlikum mäng maailmas ning mängu mõte on suutlikkus kiiresti mõelda ja tegutseda. Ringi eesmärk on luua lastele alus iseseisvaks kehakultuuriliseks arenguks ja  pakkuda leevendust pikale koolipäevale läbi liikumise. Ringitunnis saab laps arendada pallikäsitsemisoskust, erakordset  jõudu, kiirendusvõimet, koordinatsiooni ja meeskonnatööd ning loomulikult õpitakse tundma korvpalli reegleid.

Ringi juhendaja: Kaie Püvi

Toimumise aeg: K 14.00 – 15.30 + kokkuleppel

Kõnekunsti ringi eesmärk on arendada laste esinemisoskust, julgust end väljendada, äratada huvi näitlemise vastu ja soovi esineda kooli- ja koolivälistel üritustel. Ringis harjutame esitama luuletusi, etenduste tekste või proosapala ning valmistume täitma iseseisvalt lavalist ülesannet.

Ringi juhendaja, dirigent: Signe Rõõmus

Toimumise aeg: R kell 14:00-16:00

I kategooria koor

Võru Kesklinna Kooli lastekoor on tegutsenud alates 1993. aasta sügisesest. Juba aastase tegutsemise järel osaleti  suurel laulupeol Tallinnas ning üldlaulupidude kõrval on osaletud kõikidel Võrumaa laulupidudel, Uma pidodel, popkooripidudel Tartus. Lastekoor on loonud palju laulurõõmu nii maakonna kui ka kooli üritustel. Üleriigilisel VI lastekooride konkurss-festivalil 2016 saavutatud B kategoorias hõbediplom.

Keda kord on laulupisikuga nakatatud, sellel jätkub seda kogu eluks ja nii mõnigi kunagine laululaps on kasvanud muusikaõpetajaks ja dirigendiks ning levitab koorilaulunakkust edasi. Enamik koorilauljatest on väga tublid õppijad ja tegelevad ka muude hobidega. Kehtib vana ütlus: kes teeb, see jõuab. Lastekooris laulavad tüdrukud 4.-9. klassini. Üleriigilises lastekooris Ilmalilled laulab kaheksa meie lastekoori tüdrukut.

Ringi juhendajad: sotsiaalpedagoog Viorika Morel

Toimumisajad III trimestril: 

Ringi juhendaja: sotsiaalpedagoog Viorika Morel

Esmaspäeviti 13.50 – 14.35  5. klassi õpilased (ruum 106)

Rühmadega saab liituda ka jooksvalt.

Loovtegevuste ringis õpitakse, kuidas juhtida oma käitumist, tundeid ja mõtteid (enesekohased oskused) ning suhelda teistega grupis, teha koostööd ja mõista kaaslasi (sotsiaalsed oskused). Loovtegevuste (visuaalkunst, liikumine, draama, muusika) ja grupitööde, suhtlemismängude kaudu õpitakse mitmesuguseid oskuseid:

  • Suhtlemisoskused (kuulamine, vestlemine, tänamine, komplimendi tegemine);

  • Keerukamad sotsiaalsed oskused (abi palumine, vabandamine, koostööoskus, teise inimese perspektiivi võtmine);

  • Tunnetega seotud oskused (enda tunnete mõistmine ja väljendamine, teiste tunnete mõistmine, toimetulek keeruliste tunnetega);

  • Stressi ja ärevusega toimetulek (lõõgastumis- ja rahunemisvõtted, meelerahu harjutused);

  • Loovuse arendamine.

Ringi juhendaja, dirigent: Signe Rõõmus

Toimumise aeg:

Teisipäeval ja neljapäeval kell 14.30 – 15.30

I kategooria koor

Võru Kesklinna kooli poistekoor on loodud 2010. aasta sügisel, kui tekkis koos poistega mõte luua oma koolis poistekoor ja üritada saavutada pääs 2011. aastal toimunud koolinoorte laulupeole, mis ka edukalt õnnestus ning end I kategooriasse lauldi. Sellest ajast on poistekoor osalenud kõikidel maakonna ja vabariiklikel laulupidudel ning võrukeelsel Uma Pidol.

2016. aastal oli poistekoor Uma Pido projekti koor koos lastekoori- ja mudilaskooriga. Poistekoor on esinenud Võru linna Aasta isa väljakuulutamisel, oma kooli aktustel ja kooli olümpiamängude avatseremoonial. Võru Kesklinna Kooli poistekooris laulavad poisid 3.-8. klassini. Võru Kesklinna Kooli poistekoorist laulab üleriigilises Kalevi poistekooris kaheksa laulupoissi.

Poistekoor on osa võtnud kõigist EMLSi poolt korraldatud üritustest. EMLS korraldab suviti poistele laagreid, kus on ühendatud sport ja muusika ning poisse motiveerivaks üllatuskülaliseks on keegi tuntud inimene spordi- või muusikaalal poistele esinemas ja oma kogemusi rääkimas. EMLS tunnustab laagris iga poistekoori välja valitud ja esitatud parimat särgiga Parim laulja. Meie koori poisid valivad endi seast ise Parim laulja tiitili saaja, kelle esitame EMLSile. Parima laulja särgi on saanud 2018 Robin Truup ja Tarko Oru, 2017 Kristo Munski, 2016 Lasse Richard Sissas. Üleriigilisel VIII poistekooride võistulaulmisel 2016 saavutatud I koht.

Ringi juhendaja: Kalle Kalkun

Toimumise aeg:
T 13.45
– 14.30

4. – 9. klass

Puidutööring on mõeldud neile, kel on huvi käelise tegevuse, puidust meisterdamise ja konstrueerimise vastu. Huviring arendab käelisi oskusi, loovust ja eneseväljendust ning annab lisaks valminud puitesemetele ka rahulolu tehtud tööst koos põnevate teadmiste ja oskustega.

TEGEVUSED

 • Üheskoos õpime ära tundma ja hindama käsitsi tehtud asju.
 • Uurime erinevaid puiduliike.
 • Õpime õigesti kasutama käsi- ja elektritööriistu, millega saab puitu töödelda.
 • Valmistame erinevatest puiduliikidest / materjalidest erinevaid põnevaid asju.
 • Tutvume uudsete võimalustega, kuidas midagi põnevat meisterdada.

Ringi juhendaja: Marianne Jaanson

Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti algusega 16.00-17.00

1.-4. klass

Koolis tegutseb kaks rahvatantsurühm Võrukaelad. Õpime nii folkloorseid kui ka autoritantse. Uhkusega kanname seto rahvarõivast, on ju Setomaa osake Võrumaast ning saime need riided päranduseks ühelt Võrust töölt lahkunud tantsuõpetajalt. Lisaks sellele, et teeme igal nädalal kaks korda trenni, leiame ka aega muudeks tegemisteks. Osaleme vabariiklikel, piirkondlikel ja maakondlikel tantsuüritustel ja tantsupidudel.

Meil on läinud hästi. Oleme osutunud valituteks kõikidele vabariiklikele tantsupidudele ja oleme pälvinud tantsimise eest tunnustust. Kõige tähtsam on see, et tunneme rõõmu tantsimisest. Tantsime sära silmades ja „pinnud päkkades“!

Ringi juhendaja: Koidu Süvaorg

Toimumise aeg: 

2.b klassile esmaspäeval  kell 13.45 -14.00 ja reedel 12.20 – 13.10
1.b klassile esmaspäeval 14.00 – 14.45

Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist, meeskonnatööoskust ning õppida oma tegevust läbi mõtlema, plaanima, Robootikaringis toimub töö Lego WeDo 2.0 robotite baasil. Õpitakse tundma robotite põhikomponente, juhtimiskeskust, andureid, mootoreid, ehitama roboteid ja neid liikuma programmeerima.

Juhendaja: Margus Soome

Toimumise aeg: N 14.30-15.15 kooli võimlas

Ringi eesmärk on luua lastele alus iseseisvaks kehakultuuriliseks arenguks ja  pakkuda leevendust pikale koolipäevale läbi liikumise. Ringitunnis saab laps arendada pallikäsitsemisoskust, erakordset  jõudu, kiirendusvõimet, koordinatsiooni ja meeskonnatööd ning loomulikult õpitakse tundma rahvastepalli reegleid.

Juhendaja: Raili Jahtmaa

Toimumise aeg: N 14.40

Väitlus on reeglitega vaidlemine. Väitlemine arendab nii sõnaseadmis-, kuulamis-, kui esinemisoskust, info kriitilist hindamist, kuulamist ja meeskonnatööd. Kõigile tuleb kasuks kõneleda selgelt, arusaadavalt ja struktureeritult. Väitlemise tulemusena oskab õpilane end paremini väljendada, argumenteerida erinevatel teemadel järgides head tava, väärtustab arvamuste mitmekesisust, oskab leida vajalikku infot ja seda kontrollida, on improvisatsioonialtim.
Väitluses kasutame palju Eesti Väitlusseltsi materjale argument.ee