Sport koolis

Võru Kesklinna Kool liitus 2021. aastal Eesti Olümpiakomitee üleskutsega süvendada õpilastes liikumisharjumusi juba varasest koolieast.

Projekti „Sport kooli!“ raames pööratakse tähelepanu I kooliastme õpilaste üldise teadlikkuse tõstmisele liikumissoovitustest ja sportimise positiivsest mõjust, lisaks füüsilisele tervisele ka vaimsele ja sotsiaalsele tervisele ning õppeedukusele.

Tunnid viiakse läbi kohalike spordiklubide kvalifitseeritud treenerite juhendamisel. Meie kooli 1.b ja 2. b klassi õpilased saavad igal koolipäeval ühe liikumisega seotud tunni. Õpilastele pakutakse judot, võrkpalli, sulgpalli, tennist, võimlemist, suusatamist, korvpalli, orienteerumist ja kergejõustikku tutvustavaid tunde.

Pilootprojekti eesmärgid:

  • luua eeldused selleks, et lastes kujundada sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda;
  • tutvustada esimeste klasside õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/ omandamist erinevate spordialade kaudu;
  • suurendada laste kehalist aktiivsust.