Juhtkond

Amet Nimi Telefon Telefon e-post
direktor Kaare Lill 782 3636 516 6792 kaare@vkk.edu.ee
õppejuht Õnne Kronberg 5622 5583 onne@vkk.edu.ee
eripedagoog, HEV koordinaator Maarja Põder 5666 2293 maarja.poder@vkk.edu.ee
sotsiaalpedagoog Viorika Morel 5682 3773 viorika.morel@vkk.edu.ee
sotsiaalpedagoog Kadri Mets kadri.mets@vkk.edu.ee
huvijuht Anu Koop 5686 2345 anu.koop@vkk.edu.ee
haridustehnoloog Tõnis Anton 505 8515 tonis@vkk.edu.ee