Tunniplaanid

Kinnitatud tunniplaan on ametlik aluseksolev tunniplaan, mis ei kajasta tunniplaanimuudatusi seoses tunniasendustega.

Tunniplaan reaalajas sisaldab tunniplaanimuudatusi seoses tunniasendustega, samuti ärajäävaid tunde.
Asendatud ja ärajäävad tunnid on märgitud halliga. Nädalaid saab kerida ette- ja tahapoole.