Tasemetööd ja eksamid

Riiklikud tasemetööd 2022/2023

Klass Õppeaine Toimumise aeg
3. klass 1. kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö 4.-5. mai 2023
4. klass matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
4. klass eesti/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
4. klass loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
6. klass 2. kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö 8.-9. mai 2023
7. klass matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
7. klass eesti/vene keel (kirjalik) 23., 26.-27. september 2022
7. klass loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
7. klass A-inglise keel (kirjalik) 17.-18. oktoober 2022
7. klass A-inglise keel (suuline) 17.–21. oktoober 2022
7. klass B-vene/saksa keel (kirjalik) 11.-12. jaanuar 2023
7. klass B-vene/saksa keel (suuline) 11.-12. jaanuar 2023

Eksamid 2022/2023

Klass Õppeaine Toimumise aeg
9. klass Eesti keel 2. juuni 2023
9. klass Matemaatika 7. juuni 2023
9. klass Valikaine 12.-13. juuni 2023