Kaasava hariduse võimaluste edendamine Võru linna põhikoolides

Meie koolile soetati mobiilsed helisummutavad vaheseinad, et õpilane saaks suures klassiruumis olla vajadusel eraldi keskendumist vajava tööülesande sooritamiseks.

Projekt aitab kaasa kodulähedase ja kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamisele, kuna tulemusena on paranenud hariduslike erivajadustega lastele vajalikud õpitingimused.