Sõrpruskool

Alates 2021 aasta sügisest algas tegevus Kesklinna Koolide liidu loomiseks. Esimene kokkusaamine toimus 2021 aasta sügisel kui Viljandi Kesklinna Kooli (https://klk.vil.ee/) õpilasesindus külastas Võru Kesklinna Kooli. 2022 aasta kevadel toimus vastukülaskäik. 2022 aasta sügisel külastati ühiselt Tartu Kesklinna Kooli (https://kesklinna.tartu.ee/)  ning 2023 aasta kevadel külastatakse Rapla Kesklinna Kooli (https://rkk.edu.ee/) . 

Kokkusaamisi korraldavad koolide õpilasesindused. Külastusi on aidanud rahastada Eesti Noorteühenduste Liit. 

Meie kooli sõpruskool on Rosenheimi Tütarlaste Reaalkool Saksamaal (Städtische Realschule für Mädchen Rosenheim).
http://www.mrs-rosenheim.de

Kool on asutatud 1916. aastal 3-klassilise tütarlaste koolina. Õpilaste arv oli kooli algusaastatel umbes 100. Õppeaastal 2003/2004 õppis koolis 835 tütarlast. Koolis töötab umbes 50 õpetajat. Kuna õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud, avati 26. septembril 2003 kooli juurdeehitus. Õpilased asuvad reaalkooli õppima pärast algkooli, s.t. alates 5. klassist ja lõpetavad 10. klassi reaalkooli lõputunnistusega. Alates 7. klassist valivad õpilased 4 erineva suuna vahel:

  • süvendatud õpe matemaatikas, füüsikas, keemias ja infotehnoloogias
  • majandusharu
  • prantsuse keel (selles harus sooritavad õpilased prantsuse keeles kohustusliku kooli lõpueksami)
  • kodundus

Suurt tähelepanu pööratakse koolis normaalse ja aktiivse kodaniku kasvatamisele. Tähtsal kohal on teadlik ellusuhtumine, säästlikkus, õpilaatevaheline koostöö ja lastevanemate kaasamine kooliellu. Rosehneimi Tütarlaste Reaalkool on aktiivne UNESCO-koolide liikumisest osavõtja ja tuntud huvitavate õpilasprojektide kaudu.

Koolil on sidemed peale meie kooli veel koolidega Itaalias, Prantsusmaal, Austraalias, Šotimaal, Iirimaal. Juulis 2003 viibis esmakordselt Rosenheimis õpilasdelegatsioon Jaapanist, märtsis 2005 toimub Rosenheimi õpilaste vastukülaskäik.

Aastast 2001 ilmuv koolileht “Ragazze” saavutas Saksamaa koolilehtede konkursil 1. koha. Autasu andis 27. aprillil 2004 Berliinis Bellevue lossis üle Saksamaa tollane president Johannes Rau.