Sõrpruskool

Alates 2021 aasta sügisest algas tegevus Kesklinna Koolide liidu loomiseks. Esimene kokkusaamine toimus 2021 aasta sügisel kui Viljandi Kesklinna Kooli (https://klk.vil.ee/) õpilasesindus külastas Võru Kesklinna Kooli. 2022 aasta kevadel toimus vastukülaskäik. 2022 aasta sügisel külastati ühiselt Tartu Kesklinna Kooli (https://kesklinna.tartu.ee/)  ning 2023 aasta kevadel külastatakse Rapla Kesklinna Kooli (https://rkk.edu.ee/) . 

Kokkusaamisi korraldavad koolide õpilasesindused. Külastusi on aidanud rahastada Eesti Noorteühenduste Liit. 

Meie kooli sõpruskool on Rosenheimi Tütarlaste Reaalkool Saksamaal (Städtische Realschule für Mädchen Rosenheim).
http://www.mrs-rosenheim.de

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 673 õpilast.

Õpetajaid 56.

Tunnid algavad hommikul 7.50 ja kestavad 12.50

Koolis töötab ka kogupäeva klass 7.50-15.30. See on mõeldud 5. ja 6. klassidele.

Selle klassi õpilastega tegelevad peale õpetajate veel praktikandid. Õpilased meisterdavad, teevad teatrit, kokkavad kooliköögis ja tegelevad muusikaga.

Peale 6.klassi saavad õpilased valida muusikakallaku ja muusikast saab valikaine. Muusikatunde on nädalas 5 ja õpilased saavad neis tundides baasteadmised muusika ajaloos, klassikalises ja kaasaegses muusikas.

10. klassis toimub muusikas praktiline ja teooria eksam.

Alates aastast 2007 tegutseb koolis veel puhkpillimuusika klass.

Praegu tegeleb 144 õpilast puhkpillimuusikaga. Nad õpivad flööti, klarnetit, saksofoni, trompetit, metsasarve, tuubat ja löökpille. Vanemad tasuvad selle eest 45 eurot kuus.

Rosenheimi Tütarlaste Reaalkool kuulub ka UNESCO pilootkoolide hulka.

Koolil on sõpruskoolid Lazises (Itaalia), Toulouses (Prantsusmaa), Ichikavas (Jaapan), Lanzarotel (Hispaania) ja Eestis meie kool.

Võõrkeeltena õpitakse inglise, prantsuse, itaalia ja hispaania keelt.

Suurt tähelepanu pööratakse koolis kutsevalikule. Toimuvad praktikanädalad, infopäevad edasiõppimisvõimaluste kohta, kutsevalikukeskuse külastused, õhtud koos kohalike ettevõtete ja firmadega.

Esimest korda toimus õpilasvahetus Rosenheimi kooliga 1993. a märtsis. Sõitsime bussiga 33 tundi, selleks et Baierimaale jõuda. Sel õppeaastal saame tähistada juubelit, 30 aastat on kestnud koostöö Rosenheimi Tütarlaste Reaalkooliga.

Rosenheimi õpilased tulevad Võrru 2023 aasta septembris, meie külaskäik Rosenheimi  on  planeeritud 2024 aasta märtsis.