Roheline kool

Programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.   Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. 2019. aasta märtsiks oli programmiga liitunud Eestis  118 õppeasutust. Võru Kesklinna Kool liitus programmga 2018 sügisel. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmi Eesti koordinaator on Sirje Aher. Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi: seitsmest sammust koosnev strateegia, käsitletavad teemad ja rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Aastas tegeldakse süvitsi vähemalt kolme teemaga.

2020/2021. õppeaasta teemad Võru Kesklinna Koolis:

  1. Globaalne kodakondsus
  2. Kooliõu
  3. Elurikkus ja loodus

Projekti on kaasatud kogu kool. Oktoobris moodustati keskkonnatöörühm ja sellesse kuuluvad:

  • Merike Niitmets – loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
  • Õnne Kronberg – õppejuht
  • Raili Jahtmaa – geograafia õpetaja
  • Ave Arop –loodusainete õpetaja
  • Anu Koop – huvijuht
  • Eva Heliste – koordinaator

Jaanuar-veebruar 2018 viidi läbi kooli keskkonnaküsitlus õpilaste ja õpetajate hulgas. Programmi eesmärk on, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi.

Rohelise kooli tegevuskava 2019/20 õ.a.

Üldinfot Rohelise kooli programmi kohta Eestis leiab järgmiselt lehelt: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Programmi rahvusvaheline veebileht asub aadressil: http://www.ecoschools.global/