Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • Arvamuse avaldamine VKK arengukavale aastakeks 2021-2026.