Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • Teise õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.