Päevakord:

  • Õppenõukogu teavitamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
  • Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine.