Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • Esimese õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.