Suveolümpiamängud 2020

2.-5. juunil 2020 toimuvad Võru Kesklinna Koolis III kooliolümpiamängud. Selle suursündmusega elavdatakse kogukondlikku ja koolipere spordialast ühistegevust. Tutvustame erinevaid riike, nendega seotuid kombestikku, rõhutame rahvaste vahelist sõprust ja tolerantsust teineteise suhtes. Väärtustame ausa spordi põhimõtteid, rõhutades samal ajal moraali väärtuslikkust. Me kaasame koolipere tunnustama ausat sporti. Tahame äratada kohalikus kogukonnas lähedustunnet, ühtekuuluvustunnet ning võitlusvaimu läbi spordi.

Läbi kooliolümpiamängude korraldamise tutvustame õpilastele esmajärjekorras selle teoreetilist osatähtsust – korraldamine, organiseerimine, sooritamine, aga ka praktilist poolt – reaalne võistlemine oma maa eest. Võru Kesklinna Kooli olümpiamängudel osalevad 1.-8. klassi õpilased (üle 400 õpilase), kõik õpetajad ning vajadusel ja soovi korral ka lapsevanemad.