Projekti tegevused

“Kliimadetektiivid koolis – mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt”
“Klimadetektive unterwegs in der Schule – global denken, lokal Handeln”
“Climate detectives at school – think globally, act locally“

01.09.2020 – 31.08.2023

Projektiga seotud tegevused

 • Osavõtt Maailma koristuspäevast
 • Koolisisene konkurss logo väljaselgitamiseks meie projektile „Mõtle globaalselt – tegutse lokaalselt“
 • Kogumiskampaania „Too oma vana mobiiltelefon kooli“
 • Mobiiltelefonide toimetamine Tallinna Loomaaeda
 • 4-päevane õpetajate kohtumine projekti partneritega Ungaris Debrecenis 4.-7. november 2021 – pildid
 • Kuuseehete/jõuluehete valmistamine taaskasutusmaterjalidest ning partnerkoolidele saatmine
 • Kohaliku tooraine baasil koogi valmistamine – pildid
 • Videokohtumised
 • Õpilaste, õpetajate ühine kohtumine partnerkoolidega Ungaris Debrecenis 10.-14. oktoober – pildid
 • Ettekanded ja esitlused – vaata
 • Jõulukaunistuste valmistamine – video