Projekti tegevused

ERASMUS+

“Kliimadetektiivid koolis – mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt”
“Klimadetektive unterwegs in der Schule – global denken, lokal Handeln”
“Climate detectives at school – think globally, act locally“

01.09.2020 – 31.08.2022

Projektiga seotud tegevused

  • Osavõtt Maailma koristuspäevast
  • Koolisisene konkurss logo väljaselgitamiseks meie projektile „Mõtle globaalselt – tegutse lokaalselt“
  • Kogumiskampaania „Too oma vana mobiiltelefon kooli“