OTSUS: Nõus õpilaste arvu suurendamisega nimetatud klassides.