1. Muuta Võru Kesklinna Kooli õppekava, kuhu lisatakse lihtsustatud õppekava osa.
  2. Anda lapsevanematele aegsasti teada e-kooli veebikeskkonna vahetusest Stuudiumi vastu ja võimalusel pakkuda vastava platvormi kasutamise koolitust.
  3. Võtta kasutusele nn õnnenädal toetamaks individuaalset lähenemist õpiraskustega õpilastele.