Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine;
  • põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.