Meie kooli põhiväärtused

TERVIS

LIIKUMINE + TOITUMINE + PUHAS ELUKESKKOND

  • Tervis on inimese kõige kallim varandus
  • Teeme kõik endast sõltuva, et olla vaimselt ja füüsiliselt terved. Liigume rohkem, viibime õues, teeme sporti ja toitume tervislikult.

KOOSTÖÖ

MÄRKAMINE + TEISTEGA ARVESTAMINE + MÕISTMINE

  • Üksinda ei saa midagi suurt ära teha.
  • Märkame enda ümber kaaslasi ja kolleege ning nende vajadusi ja arvestame nendega. Tegutseme ühise eesmärgi nimel. Koostöö aluseks on parima tulemuseni viiv meeskonnatöö.

ÕPIHUVI

UUDISHIMU + EESMÄRK + TAHTMINE

  • Kes palju küsib, saab targemaks.
  • Tahame end arendada, saada uusi teadmisi ja häid tulemusi. Oleme uudishimulikud ja avatud uuele.

HOOLIVUS

MÄRKAMINE + MÕISTMINE + ABISTAMINE

  • Tee head, siis leiad head.
  • Märkame ja toetame, mõistame ja abistame üksteist. Arvestame kaaslaste arvamusega ja eripäradega, kaitseme nõrgemaid. Austame iseennast ja teisi ning väärtustame keskkonda.

VASTUTUS

MÕISTMINE + TAGAJÄRG

  • Ei aita lubamine, vaid tegemine.
  • Vastutame oma tegude eest. Mõistame tegude seotust tagajärgedega.