ERASMUS+ LittleBigEntrepreneurs

LittleBigEntrepreneurs – Design Thinking and Gaming Applied to Entrepreneurship Education

LittleBigEntrepreneus – disainmõtlemine ja mängimine ettevõtlusõppe töövahenditena

Projekti kestus:

1.10.2020 – 31.08.2023

Projektipartnerid

Võru Kesklinna Kool, Eesti

Medneradona fakulteta za drušbene in poslovne študije, Sloveenia

Advancis-business services, LDA, Portugal

Boon Unipessoal, LDA., Portugal

Osnovna šola borcev za severno mejo, Sloveenia

Chania directorate of primary education, Kreeka

Projektikirjeldus:

VäikesteSuurteEttevõtjate põhieesmärgis on luua lastele suunatud arvutimäng, mis õpetab ettevõtluse võtmepädevusi ja ettevõtlikku hoiakut läbi disainmõtlemise. Mäng on suunatud 6-10 aastastele õpilastele. Lisaks mängule valmib juhendmaterjal disainmõtlemise võimalustest ettevõtlusõppe õpetamisel.

Projekti jooksul viiakse partnerorganisatsioonides ning nendega seotud koolides läbi mitmeid ettevõtlust tutvustavaid tegevusi nt laadad, õppepäevad jmt.

Projekti kodulehekülg: https://littlebigentrepreneurs.eu/

Projekti facebookilehekülg: https://www.facebook.com/littlebigentrepreneurs

Projekti tutvustav lühivideo: https://youtu.be/hc2OXWerzdI