Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • 1.- 8. kl õpilaste järgmisse klassi üle viimine, täiendava õppetöö määramine.