Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • Täiendava õppetöö sooritamine, klassikursuse kordama jätmine.
  • Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine ning lõputunnistuse väljastamine.