OTSUS: Nõus õpilaste arvu muutmisega ülalnimetatud tingimustel.