Piirkondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil saavutas Anne Lee Tiks II koha ning tagas endale edasipääsu vabariiklikku vooru. Õpilast juhendas õpetaja Karin Raudik.

Maakondlikul keemiaolümpiaadil saavutas Oliver Keel II ja Heleene Anton III koha. Õpilasi juhendas õpetaja Ave Arop.