OTSUS: Viia kooli kodukorda sisse vajalikud muudatused.