OTSUS:

  1. Kiita heaks õpilaste arvu muutmine
  2. Kiita heaks väikeklassi lisamine 4ndate klasside juurde
  3. Viia sisse õppekava muudatused