Meie kool osaleb Erasmus+ ettevõtlusprojektis LittleBigEntrepreneurs, mille eesmärk on töötada välja majandusõpet toetav arvutimäng. 28. ja 29. juunil toimus LittleBigEntrepreneurs projektikohtumine Võrus. Kohtumisel osalesid partnerite esindajad Sloveeniast, Eestist, Portugalist ja Kreekast. Lisaks väga edukatele Võru Kesklinna Koolis toimunud projektikoosolekutele külastasime Tartus asuvat Ettevõtlusküla ning tutvusime võimalustega, mida pakub  Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter Väimelas.

Ettevõtluskülas andis koolitaja Tõnis Petersell ülevaate ettevõtte ajaloost, tegevussuundadest ning tegutsemiseesmärkidest. Lisaks oli kõigil võimalik panna ennast proovile lõbusas ja väljakutseid pakkuvas ettevõtlusmängus.

Tsentris andis alustava ettevõtluse konsultant Kaido Mäesalu projektipartneritele ülevaate asutusest ning kogemustest õpilasfirmade mentorina. Kuna paljudes Euroopa riikides, sh Sloveenias ja Kreekas, on ettevõtlusõpe koolides alles lapsekingades, oli saadud info projekti ja partnerite jaoks äärmiselt huvitav ja kasulik.

Järgmine näost-näkku projektikohtumine toimub oktoobris Portugalis. Täname projektikohtumise korraldamise eest Võru Kesklinna Kooli tublit meeskonda.