OTSUS: Hoolekogu liikmed on tutvunud ja nõus esitatud muudatustega.