Võru Kesklinna Kool võtab alates 2022./2023. õppeaastast konkursi korras tööle:

sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta)
klassiõpetaja (2,0 ametikohta)
vene keele õpetaja (0,5 ametikohta)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6. maiks e-posti aadressile kaare@vkk.edu.ee. Lisainfo telefonil 516 6792.