• Otsus: Kiita heaks arenguvestluste korra muudatused.