8b ja d klass käisid 15. detsembril Palamuse muuseumis ja osalesid programmis “Jõulud Paunveres”.