• Otsus: Viia kooli kodukorda sisse vajalikud muudatused.

  • Otsus: Võtta teadmiseks kooli 2022. aasta eelarve.