3.a ja 3.b õppekäigul: "Merelt maale ja maalt merele"

3.a ja 3.b klassi esindajad liikluskonverentsil.

3.b muuseumitunnis „Meie meeled ja toidupüramiid”