Võru Kesklinna Kool ootab alates novembrist 2021 oma meeskonda sotsiaalpedagoogi (lapsehoolduspuhkuse ajaks) 1,0 ametikohaga.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile kaare@vkk.edu.ee. Lisainfo telefonil 516 6792.