SA Kiusamisvaba Kool annab igal aastal välja kiusuennetaja kooli tiitli ning tihedas konkurentsis saavutas Võru Kesklinna Kool II koha.
KiVa tiimi juht Minni Aia-Utsal:” See on meie jaoks suur tunnustus ning panustame jätkuvalt kogu kooliperega, et kiusamist ennetada ja vähendada. Ei saa kindlasti öelda, et meie kool oleks kiusamisest vaba ning paraku on see ka ebarealistlik unistus, kuid oluline on tõenduspõhiste võtetega koolikiusamise vastu pidevalt tegutseda.”
“Oleme rõõmsad ja põnevil, sest meie selleaastane esikolmik pakkus üksteisele väga tugevat konkurentsi. Nii tugevat, et lõpptulemuse selgumisel said määravaks ainult komakohad,” sõnas suvekooli päevajuht ja KiVa koolide mentor Kirsti Villard.
Aasta kiusuennetaja tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada kooliperede pühendumist kiusamise ennetamisele ja lahendamisele. Sihtasutus soovib sel viisil tunnustada täiendavalt koole, kes kasutavad maksimaalselt ära uuringutega kontrollitud KiVa programmi, pingutades selle nimel, et kiusamist jääks koolis aina vähemaks.
(Foto: Anu Koop, Võru Kesklinna Kooli KiVa tiim ja SA Kiusamisvaba Kooli mentor Jane Alas).