• OTSUS: kiita heaks Võru Kesklinna Kooli õppekava üldosa muudatused