1. Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli 2021. aasta eelarve.
  2. Viia sisse kokkulepitud muudatused Võru Kesklinna Kooli kodukorda.