1. Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli õppekava muutused.