Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • 1.- 8. kl õpilaste järgmisse klassi üle viimine, täiendava õppetöö määramine.