1. Võru Kesklinna Kooli õpilaste arvu tohib suurendada esimestes klassides 2019/2020. õppeaastal 26 õpilaseni.